פיתוח מערכות מידע
במעבדה
פרויקט פיתוחי רחב בתחום הפארמצבטיקה בוצע על בסיס מערכת LabWare.

פרויקט בינה עסקית
במהלך השנה האחרונה בוצע פרוייקט של התאמת סביבת BI למערכת ERP פריוריטי

פרויקט ניתוח תחבורה
חכמה
פרויקט הקמת פלטפורמת ניתוח תחבורה חכמה המורכבת משילוב חמש טכנולוגיות

מחזור חיי פיתוח תוכנה
פרוייקט ניהול מחזור החיים שהסתיים בוצע במוסד פיננסי גדול בישראל.

ניהול מחזור החיים של פיתוח תוכנה

מערכת אלדון של ROCKET SOFTWARE מכילה מספר מרכיבים:

1. Lifecycle Management (LM)Aldon לניהול מחזור החיים של פיתוח התוכנה. המוצר לניהול פתוח תוכנה על מערכות IBM System-I הנו LMi, ועל מערכות פתוחות (Linux, Unix, AIX וכד´) הנו LMe (Lifecycle Management for Enterprise).מערכת LMe מאפשרת ניהול של אובייקטי תוכנה מגוונים הקשורים למערכות פתוחות למשל תכניות PHP, JAVA, C, .NET, וכד´, וכן הפצה לשרתים מבוססי מערכות פתוחות.


2. Aldon Distribution Manager (DM) לביצוע הפצה אוטומטית של רכיבי התוכנה המנוהלת על ידי מערכותLMi ו- LMe ליעדים שונים (למחשבים אחרים או מחיצות נפרדות על מחשבי IBM System-I)


3. Aldon Community Manager (CM) לניהול מלא ולתיעוד של דיווחים על תקלות, בקשות לשינויים בתוכנה, ניהול אפיונים ודרישות פיתוח, קישור בין דרישות ואפיוני תוכנה לבין משימות פיתוח תוכנה ספציפיות וכל התהליכים התומכים בפעילויות אלו (אשורים, הרשאות, דיווחים וכד´).

*


שלושת רכיבי מערכת אלדון הינם אינטגרטיביים ואפשר לרכוש את שלושתם או רק חלק מהם על פי צרכי המשתמש. התקנה של שתי המערכות המקבילות לניהול מחזור החיים של פתוח התוכנה, LMi ו- LMe, תוך אינטגרציה ביניהן מאפשרת ניהול משולב של אובייקטי התוכנה ללא קשר למקורם. המשמעות היא שאובייקטי תוכנה ותהליכי פתוח התוכנה מנוהלים לפי השתייכותם הלוגית לאפליקציה, גרסה או משימה מסוימת, ולא לפי השתייכותם הפיזית למערכת מחשב זו או אחרת. משימה למשל יכולה להכיל רכיבי תוכנה בקובול על IBM I-Series וכן להכיל רכיבי תוכנה ב PHP על שרת מבוסס Intel ומערכת הפעלה Windows.
 

את LMe ניתן להתקין או על שרת IBM I-Series או על שרת לינוקס. כמו כן ניתן לבצע אינטגרציה של התוכנה עם כלי פתוח תוכנה כדוגמת Eclipse של IBM, מה שמעלה את יעילות העבודה עם המערכת.

מערכת אלדון LMe למערכות הפתוחות מאפשרת גם אינטגרציה עם מערכות "חופשיות/חינמיות" לניהול גרסאות כדוגמת Subversion (SVN) על מערכות פתוחות כדוגמת Windows, Unix, Linux. בקונפיגורציה משולבת כזו מפתחי התוכנה העובדים על מערכות פתוחות משתמשים במערכת SVN לביצוע פעולות כדוגמת Checkout ו-promotion (ידוע גם כ check-in) כאשר מערכת אלדון משמשת לניהול מאגר אובייקטי התוכנה  (repository) והפצה אמינה של אובייקטי התוכנה ליעדים השונים (סביבות בדיקות, אינטגרציה, וייצור). כמובן שהתקנת אלדון בקונפיגורציה כזו למערכות פתוחות עלותה פחותה אך מצד שני גם מוגבלת יותר ואינה מאפשרת לנצל תכונות רבות של מערכת אלדון.

מודל הרישוי של מערכת אלדון LMe הנו מבוסס מספר משתמשים כאשר ישנה עלות חד פעמית עבור core ("לב") המערכת. במודל רישוי זה כלי הפתוח של אלדון זמינים לכל משתמש (למשל Harmonizer שמאפשר מיזוג מספר גרסאות של אותה תוכנית).


קיימים שני סוגי רישיונות:

1.Named license or named seat) ) רישיון "שמי" הינו הרישיון הבסיסי המאפשר שימוש במערכת למשתמש אחד ומיועד להצמדה למשתמש ספציפי. העברת הרישיון ממשתמש למשתמש כמובן אפשרית אך מצריכה פעולה של מנהל המערכת. רישיון כזה ניתן למשתמש במערכת באופן קבוע, לדוגמא מפתח תוכנה.


2. (Concurrent license or floating seat) רישיון "צף" הינו רישיון הניתן לשימוש על ידי מספר אנשים ובלבד שלא ישתמשו במערכת בו זמנית. המערכת אוכפת את מספר המשתמשים בו זמנית ומוודאת שמספרם יהיה קטן או שווה למספר רישיונות ה concurrent אך המשתמשים יכולים להשתנות. בתהליך קביעת תצורת המערכת קובעים מיהם המשתמשים שיוכלו להשתמש ברישיון הנ"ל. רישיון מסוג זה מוקצה לרוב למשתמשים "קלים" במערכת כגון מנהלים, auditors, מנהלי אבטחת מידע, וכד´. המלצת החברה הנה שלכל רישיון concurrent יוקצו לא יותר מאשר 5-7 משתמשים.

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט